Hàng Loạt dự án của Vimefulland bàn giao tạo cơn sóng thương hiệu Vimefulland tại Hà Nội

Hàng loạt các dự án của Vimefulland đi vào bàn giao đã tạo nên cơn sốt Vimefulland, đồng thời xóa bỏ mọi hoài nghi về một thương hiệu bất động sản mới bước chân vào thị trường được 3 năm.

-Ảnh thực tế siêu dự án the emeraldf013491e1879fc27a5683a65fa6dab0a4f54161b42a24aab1bccff92a6dd89e67d302d57c909904691eb2de07c8798d9c196416e121a437da723fe6cac12f212a375472b1e64d801e177b010544e0d01f06b3218637f8721de6e


-Siêu phẩm Athena Fulland phân khu Larrisa

e8d404a55bc2bf9ce6d332c094b6cbd12f8f76c0125f6f5f3038d4668d29502e19244643a21dfb52b35a0e255142b51cec53d5d79fa3c0c4249a7dd5

-Siêu phẩm The Eden Rose

e1bcc2b89ddf798120cef013491e1879fc27a5685fa97fab20ccc4929ddd28cbf3cfaca848f611b93816e51aba7d5e23076ca4daadd7f2b016ee4fa1b990048a5bedbfb3e6fcc52bdd30825766093f46

 

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn

Liên Hệ